PORADENSTVO A MANAŽMENT NÁJOMNÝCH VZŤAHOV K PÔDE

Poľnohospodárska pôda je najcennejší výrobný prostriedok poľnohospodárov. Preto si jej ochrana zaslúži špecialnu pozornosť. Evidencia pôdy a nájomné vzťahy k nej by mali byť v 100% stave. To však vôbec nie je ľahký cieľ. Komplikovanosť legislatívy a historický vývoj spôsobili, že väčšina poľnohospodárských podnikov v tejto oblasti zaostáva, čo sa im môže v buducnosti vypomstiť.

Preto naša spoločnosť okrem informačného systému na evidenciu poskytuje aj poradenstvo a manažment nájomných vzťahov k poľnohospodárskej pôde. Preneste Vaše starosti na nás a vy sa môžte venovať iným veciam. Spracujeme pre Vás audit nájomných vzťah, zinventarizujeme pôdu, navrhneme stratégiu, pomôžeme s evidenciou a pravidelne budeme kontrolovať, či je všetko v poriadku.

KONTAKT
farmis
0903/833 967
ICS Production s.r.o.
IČO: 36809942
IČ-DPH: SK2022422094
Meno E-mail Telefón Správa